Referat bestyrelsesmøde 15. november 2017

Referat Bestyrelsesmøde
15. november 2017 kl. 17:30

Deltagere: Johanne, Mads, Morten, Mette, Steffen & Line (referent)

1. Gennemgang af udkast til regnskab for Musikforeningen Riverboat og Støtteforeningen Riverboat Music 2016/17.
Udkast til regnskab er gennemgået og taget til efterretning.